9.6.17

KROSNO, Poland. Postage meter (2004)


POLAND.

Postage meter:

POLSKA
01,25 Zł.

KROSNO 1
*CA*
21.12.2004.

Thanks to Kazimierz.

No comments:

Post a Comment