3.6.17

RYKI, Poland. Postmark (1996)


POLAND.

Postmark:

RYKI 1 / AE
24.12.1996, 14.

Thanks to Kazimierz.

No comments:

Post a Comment