1.7.17

HELSINKI / HELSINGFORS, Finland. First day postmark (2005)


FINLAND.

First day postmark:

HELSINKI - HELSINGFORS
28.10.2005
ENSIPÄGVÄ / FÖRSTA DAGEN

No comments:

Post a Comment